a

Југословенска кинотека тиме што није одговорила на више пута поновљене молбе подноситељке притужбе у вези са обезбеђивањем бесплатних улазница за пројекције филмова са репертоара кинотеке, онемогућила је остваривање њеног права као особе са инвалидитетом на приступ културним садржајима те установе, утврдио је Заштитник грађана.

Потребно је да Југословенска кинотека предузме мере ради умањења последица пропуста учињених на штету притужиље и омогући јој остваривање права на приступ културним садржајима те установе, као и да ће Југословенска кинотека упутити писмено извињење притужиљи, стоји у препорукама Заштитника грађана.

Заштитник грађана је такође дао препоруку Југословенској кинотеци да на сваки захтев грађана одговори благовремено и образложено, као и да сви запослени у свом раду поступају у складу са принципима добре управе - професионално, етично и коректно.