a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поступало је незаконито и неправилно када се прогласило ненадлежним да разматра жалбу притужиоца на рад Националне службе за запошљавање, филијале Београд, испоставе Вождовац, због незаконитог брисања са евиденције незапослених лица, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана тражи од овог министарства да без одлагања на основу свих расположивих чињеница утврди да ли је Национална служба за запошљавање, испостава Вождовац, поступила у складу са законом приликом брисања са евиденције притужиоца, као и да у будућем раду поступа законито, правилно и ефиксано по представкама грађана у којима се указује на потенцијално кршење законских одредби из области запошљавања и осигурања за случај незапослености над чијом применом Министарство врши надзор.