a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није поступило по пресудама Управног суда којима су поништене одлуке министарства и предмети враћени на поновно одлучивање, чиме је начинило пропуст у раду на штету права подносилаца притужбе, утврдио је Заштитник грађана, те упутио препоруку министарству да поступи по пресудама Управног суда у Београду.

Законом је прописано да су органи управе приликом поновног одлучивања о правима, обавезама и интересима грађана, везани правним схватањима и примедбама надлежног суда. Ова законом прописана обавеза органа управе не дозвољава полемисање са судском одлуком, већ захтева да орган управе у пуној мери поступи у складу са правним схватањем суда и отклони све пропусте на које је суд примедбама указао. Другачије поступање није законито, представља акт лоше управе и отежава, а може и да онемогући заштиту права и интереса грађана, наводи се у образложењу препоруке Заштитника грађана.