a

Корисник привремене пензије је због незаконитог поступања послодаваца и неблаговременог и неделотворног поступања институција система био ускраћен на пун износ пензије за период од девет година, утврдио је Заштитник грађана.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање поступио је незаконито и неправилно када је, након што је утврдио недостајуће податке о стажу и зарадама притужиоца, донео решење о коначном износу пензије којим је право на нов износ пензије утврдио од момента утврђивања недостајућих података, а не од момента остваривања права на пензију, навео је Заштитник грађана у свом утврђењу, те дао препоруку РФ ПИО на који начин да исправи начињену неправду.