a

Републички геодетски завод (РГЗ) вишеструко је прекорачио законом прописани рок за доношење одлука поводом захтева који претходе одлучивању о притужиочевом захтеву, утврдио је Заштитник грађана. Притужилац се, наиме, РГЗ-у обратио захтевима још у октобру 2018. године, али му је предочено да о њима не може бити одлучено док се претходно не одлучи о раније поднетим захтевима, у складу са важећим законским одредбама.

У утврђењу Заштитника грађана је наведено и да посебно забрињава чињеница да РГЗ о притужиочевим захтевима, као и о наведеној жалби, није одлучио ни након покретања поступка од стране Заштитника грађана, ни након упућивања више ургенција за поступање, те је на тај начин повредио законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана.

РГЗ ће без одлагања донети одлуке о захтевима који претходе решавању о захтеву притужиоца, након чега ће, без одлагања, донети одлуку и о притужиочевом захтеву. У свом будућем раду завод ће водити рачуна о поштовању законом прописаних рокова за доношење одлука, како грађани не би долазили у ситуацију да се, без основаног разлога, пролонгира одлучивање о њиховим правима, стоји у препорукама Заштитника грађана упућени заводу. Такође, завод ће у свом будућем раду испуњавати своју законску обавезу сарадње са Заштитником грађана на начин како то закон налаже.