a

Министарство здравља је, преко здравственог инспектора, приликом спровођења надзора над радом Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд, код подносиоца представке најпре створило оправдана очекивања да ће му бити достављени и тонски записи телефонских разговора који су вођени између њега и оператера у позивном центру 194, а потом, недоследном применом прописа министарство та оправдана очекивања притужиоца није испоштовало и тиме повредило принципе добре управе, утврдио је Заштитник грађана.

У складу са међународно прихваћеним начелима добре управе органи јавне власти дужни су да поступају у доброј вери, предвидиво, транспарентно и непристрасно. Органи управе треба да буду правични и независни у свом раду, да поштују оправдана и разумна очекивања грађана, јер било какво друго понашање је акт лоше управе који за последицу има неостваривање права грађана, код којих се ствара осећај сумње и несигурности, став је Заштитника грађана.

Министарство здравља доставиће притужиоцу тражене тонске записе, а у будућем раду ће у оквиру својих надлежности поступати по захтевима грађана на доследан начин, поштујући оправдана и разумна очекивања грађана, стоји између осталог у препорукама упућених Министарству здравља.