a

Полицијска станица Баточина учинила је пропуст у раду јер није поступила по решењу о извршењу Основног суда у Крагујевцу, којим је наложено да се извршном повериоцу преда покретна ствар – пиштољ, под претњом новчаног кажњавања, утврдио је Заштитник грађана.

Институција је става да непоступање органа управе по решењу о извршењу правноснажне и извршне пресуде, представља пример „лоше управе“, којим се грађанима отежава остваривање и заштита уставом и законом гарантованих права. Грађани се излажу додатним трошковима и вођењу нових судских поступака ради остваривања права која су већ утврђена правноснажном пресудом, стоји у образложењу Заштитника грађана и додаје се да је порука коју таквим ставом органи управе шаљу грађанима негативна са аспекта владавине права, правне сигурности и ефикасног остваривања и заштите права и интереса грађана. Позитивни прописи и начела добре управе захтевају од органа који врше јавна овлашћења да поступају законито и ефикасно и да сваком омогуће једнаку правну заштиту.

Имајући у виду констатоване пропусте, Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова препоруку да без одлагања поступи по решењу о извршењу Основног суда у Крагујевцу, којим је наложено да се притужиоцу преда ватрено оружје.