a

Заштитник грађана упутио је препоруке Републичком геодетском заводу, јер није предузео потребне мере и активности да Одељење за другостепени поступак одлучи о жалби у законском прописаном року, чиме је онемогућено благовремено решавање о поднетом захтеву подносиоца притужбе том органу