a

Републички геодетски завод није предузео потребне мере да Одељење за другостепени поступак донесе решење о жалби у законом прописаном року, чиме је одложено провођење промене у катастру непокретности дозвољено првостепеним решењем, а притужилац доведен у ризик да непокретност буде предмет раније покренутог извршног поступка, утврдио је Заштитник грађана.

На основу утврђених пропуста, Заштитник грађана је заводу упутио препоруку да пропусте исправи, те да убудуће предузме све мере како би се обезбедило благовремено одлучивање у управним стварима.