a

Министарство заштите животне средине је повредило право грађанину на здраву животну средину, пропуштајући да спроведе надзор над поступком доношења Просторног плана општине Бачка Паланка.

Министарство заштите животне средине није спровело поступак надзора како би на несумњив начин било утврђено да ли је општина Бачка Паланка, приликом доношења Просторног плана, испунила законске обавезе у вези са заштитом животне средине, и на тај начин је проузроковало повреду закона, начела управног поступка и принципа добре управе, односно угрозило право грађана на здраву животну средину, утврдио је Заштитник грађана.