a

Упркос изричитој законској обавези, Општинска управа општине Љубовија није спровела поступак административног извршења решења инспектора за саобраћај и путеве чиме је повредила право на створена правна очекивања грађана и угрозила принцип правне сигурности у конкретном случају, утврдио је Заштитник грађана.

У препорукама том органу Заштитник грађана је наложио да се предузму све потребне мере како би се поступило сходно предметном решењу, као и да се убудуће благовремено, ефикасно и доследно спроводи сопствене одлуке.