a

Градски центар за социјални рад у Београду је, приликом одлучивања о захтеву за интервентну једнократну новчану помоћ, обуставио поступак зато што притужиља није доставила накнадно тражени доказ, који, при том, није прописан законом, односно, подзаконским актом као услов за остваривање траженог права