a

Управа градске општине Обреновац није испунила законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана јер ни на поновљене захтеве није доставила тражено изјашњење, чиме је онемогућила утврђивање чињеница од значаја за поступак који је водио Заштитник грађана, чиме је уједно, повређен и принцип добре управе, на штету права грађана