a

Општинска управа општине Сјеница није испунила законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана јер ни на поновљене захтеве није доставила тражено изјашњење и на тај начин онемогућила утврђивање чињеница од значаја за поступак који је водио Заштитник грађана. Неостваривање обавезе сарадње са Заштитником грађана Општинске управе општине Сјеница представља кршење обавеза прописаних законом као и повреду принципа добре управе на штету права грађана, утврдио је Заштитник грађана.

Органи државне управе и органи локалне самоуправе немају дискреционо право да оцењују коју ће своју законску обавезу испунити, а коју неће, већ је основни услов за постојање правне државе и јачање поверења грађана у исту, да сви државни органи у потпуности поштују и примењују све њене позитивне прописе. Општинска управа општине Сјеница ће у будућем раду благовремено поступати по захтевима Заштитника грађана и достављати потпуне, прецизне и конкретне одговоре, поткрепљене одговарајућом документацијом као потврдом пружених информација, јер се другачије поступање третира као повреда законских одредби о обавезној сарадњи са Заштитником грађана, навео је Заштитник грађана у упућеним препорукама Општинској управи општине Сјеница.