a

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Одељење републичке урбанистичко грађевинске инспекције за инспекцијске послове урбанизма и контролу поверених послова, начинило је пропуст у раду јер није предузело неопходне мере како би се отклонили недостаци у поступању Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције - Група за грађевинску инспекцију ГУ града Смедерева.

Заштитник грађана сматра да би уважавање поступка грађевинске инспекције ГУ града Смедерева, као што је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у конкретном случају учинило, водило закључку да сви извођачи нелегално изведених радова, којима је у поступку озакоњења коначно одбачен или одбијен захтев за озакоњење, имају могућност да изнова подношењем захтева која је предмет идентичне управне ствари, сваки пут одложе доношење решења о санкционисању тих радова, па самим тим и њихово уклањање.

Имајући у виду да овакав став грађевинске инспекције ГУ града Смедерева нема утемељење у позитивним прописима и да је супротан „концепту правне сигурности“, Заштитник грађана је препоручио Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које врши надзор над њеним радом, да предузме мере из своје надлежности, ради довођења настале ситуације у законске оквире.