a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање учинио је пропуст у раду на штету права притужиоца тиме што о његовом захтеву за остваривање права на старосну пензију није одлучио у законом прописаном року, услед чега притужиоцу није исплаћена једнократна новчана помоћ утврђена закључком Владе Републике Србије од 31.10.2019. године, утврдио је Заштитик грађана. Заштитник грађана је РФ ПИО упутио препоруку за отклањање уочених недостатака у раду, као и да нађе начин да притужиоцу исплати новчани износ у висини поменуте новчане помоћи.