a

Министарство унутрашњих послова и Министарство правде пропустили су у потпуности да уреде начин и услове под којима се задржавање лица може спроводити у заводима за извршење кривичних санкција, и то у погледу смештаја задржаних лица одвојено од других лица лишених слободе, остваривања права на боравак на свежем ваздуху и одржавања личне хигијене, утврдио је Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а.

Неуједначена пракса завода у погледу обезбеђивања наведених услова смештаја задржаних лица у заводима, што је НПМ раније констатовао, доводи до кршења њихових права и указује да ова питања треба решити на јединствен начин.

Стога је Заштитник грађана препоручио надлежним министарствима да допуне Споразума о сарадњи два министарства и уочене пропусте исправе, како би се у потпуности уредио начин под којим се задржавање лица може спроводити у заводима, пре свега у обезбеђивању смештаја задржаних лица одвојено од других лица лишених слободе, остваривању права на боравак на свежем ваздуху и одржавању личне хигијене.

Потребно је да Министарство унутрашњих послова и Министарство правде допуњен Споразум о сарадњи доставе свим заводима за извршење кривичних санкција, односно полицијским управама, ради информисања о обавезама које имају у поступању према задржаним лицима, као и да обавесте Заштитника грађана о поступању по упућеним препорукама у року од 60 дана, стоји између осталог у акту Заштитника грађана.