a

Градови Ниш и Крагујевац и општина Косјерић начинили су пропуст у раду на штету права грађана на здраву животну средину тиме што нису благовремено испунили законску обавезу и донели План квалитета ваздуха и Краткорочни акциони план, утврдио је Заштитник грађана