a

Градски центар за социјални рад начинио је пропуст у раду доношењем решења о стављању детета под старатељство и план старања тек након месец и по дана боравка детета у Центру за азил у Крњачи.

Заштитник грађана је такође утврдио да су Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа за град Београд, Управа за странце начинили пропуст у раду на штету детета због тога што приликом доношења решења о отказу боравка нису ценили околност да се ради о малолетнику без докумената, без пратње и без средстава за издржавање.