a

Заштитиник грађана у поступку контроле утврдио је пропусте у раду Комесаријата за избеглице и миграције (КИРС) и Министарства унутрашњих послова Републике Србије (МУП РС) због неспровођења и смештаја 16 миграната у објекат Прихватног центра Прешево, због чега су они самовољно отишли у непознатом правцу. КИРС и МУП доставили су Заштитинику грађана различите податке о времену премештаја миграната из Центра за азил Тутин до Прихватног центра Прешево 3. априла 2020. године. На овај начин, Комесаријат за избеглице и миграције, ПЦ Прешево и Министарство унутрашњих послова, ПУ Нови Пазар пропустили су да онемогуће слободно кретање лицима која могу бити преносиоци вируса КОВИД-19 и повећали опасност од ширења заразне болести на теритотији Републике Србије, наведено је у препоруци Заштитника грађана.