a

Градоначелник града Прокупља није испунио законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана, јер ни на поновљене захтеве није доставио тражено изјашњење на конкретне околности. Овакво поступање надлежних органа представља кршење обавеза прописаних законом као и повреду принципа добре управе, а на штету права грађанa, утврдио је Заштитник грађана.