a

Комисија за процену штете од елементарне непогоде општине Гаџин Хан није поступила по пријави штете и захтева за накнаду исте притужиоца, чиме је повредила правила управног поступка, и игноришући принципе добре управе изневерила оправдана очекивања грађана, утврдио је Заштитник грађана. На основу утврђених пропуста у раду, заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић упутила је препоруку Општинском већу општине Гаџин Хан и органима Општинске управе општине Гаџин Хан да ће у будућем раду, приликом сваког обраћања грађана писменим путем, сходно начелима добре управе и водећи се одредбама Закона о општем управном поступку, сваки поднесак који у себи садржи одређени захтев, пажљиво размотрити и по истом благовремено поступити.