a

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи после медијских написа о пуцања рингишпила у месту Колут код Сомбора када је повређено осморо деце, да је Град Сомбор направио пропуст на штету права детета тиме што у својим актима није предвидео начине прибављања одобрења и санкције за постављање забавних паркова на приватним површинама.

У поступку контроле законитости и правилности рада, Заштитник грађана је утврдио да је Град Сомбор учинио пропуст на штету права детета јер су одлукама овог органа прописани услови и поступак за прибављање одобрења за постављање објеката само на јавним површинама, као и санкције за лица која нису прибавила такво одобрење.

Заштитник грађана је утврдио да Град Сомбор није прописао ни овлашћења инспекције и комуналне полиције да контролишу привремено постављање објеката на другој површини, што је све имало за последицу недовољно обезбеђену заштиту деце у месту Колут 12.07.2020. године.

Због наведених пропуста Града Сомбора, заштита деце остварена је само у случајевима када се забавни паркови постављају на јавној површини, док је изостало ангажовање и брига надлежних градских органа за безбедност деце када се наведени објекти и уређаји постављају на површини, чији је власник физичко или правно лице, као што је то било у месту Колут.

Заменица Заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић је најавила је да ће стручни сарадници из Сектора за права детета ове институције убудуће додатно вршити контролу јавних и приватних површина на којима су деца изложена могућем повређивању, било да су у питању игралишта, отворени градски паркови или места са објектима за забаву.

Она је позвала све грађане Србије да обраћањем Заштитнику грађана укажу на сва места која могу представљати потенцијалну опасност за повређивање деце.

Заштитник грађана дао је рок од 30 дана Граду Сомбору да исправи наведене пропусте тако што ће да измени и допуни Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији тог града на тај начин што ће предвидети услове и поступак за прибављање одобрења за постављање објеката и опреме за извођење забавних програма, како на јавној, тако и на другој површини.

Град Сомбор треба и да измени и допуни Одлуку о уређењу града тако што ће у оквиру казнених одредби прописати одговарајуће санкције за лица која нису прибавила одобрење надлежног органа за постављања објеката и опреме за извођење забавних програма на другој површини, али и да пропише овлашћења инспектора и комуналне полиције да контролишу услове и начин привременог постављања луна паркова на другој површини.