a

Заштитник грађана утврдио је, у поступку покренутом по сопственој иницијативи у случају шесторо малолетне деце који су живели у Новом Козјаку код Алибунара у изузетно тешким условима, да су сви надлежни органи начинили пропусте у раду услед чега деци није пружена адекватна и благовремена заштита права, због чега су деца на очиглед свих државних органа и установа била препуштена сама себи.

Заштитник грађана констатује да је свеукупно (не)поступање надлежних органа било неправилно, а да су утврђени пропусти свих надлежних државних органа довели до тога да живот и безбедност деце буду угрожени, као и да двоје деце не заврше основну школу у 21. веку, што је утицало на њихову будућност и будућност целе заједнице.

Недопустиво је да се државни органи, како они коју поступају у конкретним предметима, тако и они који врше надзор над њиховим радом, баве задовољењем форме, а не суштинским питањем поштовања, заштите и унапређења права детета. Првенствено, сврха постојања надлежних органа јесте да раде у интересу корисника, грађана и целокупног друштва.

Заштитник грађана је у поступку контроле правилности и законитости рада надлежних органа утврдио да Центар за социјални рад „1. март“ за општину Алинубар није правовремено предузимао мере из своје надлежности тако што није благовремено покренуо поступак за издвајање деце из породице, с обзиром на чињенице које су указивале на неадекватно старање мајке о деци. У препоруци Заштитник грађана наводи да овај ЦСР треба у будућем раду да поступа благовремено, законито и да у континуиту предузима мере из своје надлежности у циљу заштите права и најбољих интереса деце.

У поступку контроле утврђено је и да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није обезбедило адекватан број стручних радника у ЦСР за општину Алибунар. У препоруци Заштитник грађана наводи да ресорно министарство треба да обезбеди адекватан број стручних радника у центрима за социјални рад који би омогућио адекватно поступање тих центара.

Заштитник грађана је утврдио и да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова није предузео радње у циљу благовременог информисања надлежног министарства о недовољном броју стручних радника у ЦСР за општину Алибунар. Стога, овај секретаријат у будућем раду треба да обавести ресорно министарство о недовољном броју стручних радника у органима старатељства, како би то министарство предузело даље мере.

Утврђено је и да је Основна школа „Милош Црњански“ начинила пропусте јер није правовременом реакцијом заштитила права и интересе деце, којима је због непредузимања активности надлежних органа ускраћено право на основно образовање. Заштитник грађана је у препоруци навео да ова школа у будућем раду правовременим реакцијама и даљим предузимањем мера према родитељима треба да предупреди последице родитељског занемаривања и заштити права и интересе деце.

Заштитник грађана затражио је од свих надлежних органа у овом случају да га у року од 15 дана обавесте о мерама које су предузели ради поступања по препорукама.