a

Заштитник грађана је током контроле законитости и правилности рада три надлежна органа у поступку усвојења детета утврдио системске неправилности и донео препоруке за њихово што хитније отклањање