a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Крушевац, учинила је низ пропуста у вођењу поступка, те је грађанки незаконито укинула инвалидску пензију, утврдио је Заштитник грађана