a

Због неефикасности у раду Комисије за враћање земљишта града Лозница притужиоцу двадесетдевет година је ускраћено право на добијање законом засноване одлуке у законом прописаном року, утврдио је Заштитник грађана