a

Потребно је да Општинска управа општине Горњи Милановац предузме све неопходне мере у циљу спровођења решења грађевинског инспектора тог органа. Такође, начелник Општинске управе да предузме законом прописане мере ради успостављања ефикасне сарадње и координације између њених организационих јединица, како би се спречило исто или слично незаконито поступање надаље,стоји у препоруци Заштитника грађана.