a

Секретаријат за инспекцијске послове, Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор Градске управе града Београда није доставио тражено изјашњење Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и притужиоцу, нити испоштовао законске одредбе о обавезној сарадњи са Заштитником грађана