a

ОШ „Др Зоран Ђинић“ у Нишу начинила је пропуст у раду на штету права детета, тако што није благовремено предузела мере поводом чињенице да дете тог дана није присутно на настави, већ је прве активности предузела тек након више од седам сати, а родитеље и полицију обавестила након осам сати од момента када је информација о недоласку детета на наставу била позната одређеном броју запослених у школи, утврдио је Заштитник грађана