a

Заштитник грађана је примио притужбе већег броја грађана незадовољних поступањем Пореске управе Министарства финансија и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (РФ ПИО) зато што нису могли да остваре повраћај више плаћених износа по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које су лично уплатили.

Како су навели у притужбама, као запослени у државним и друштвеним предузећима, у ситуацији када им послодавац није уплаћивао доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, били су принуђени да из сопствених средстава уместо њега уплате неуплаћене доприносе како би остварили право на пензију. По инструкцијама РФ ПИО уплаћивали су доприносе на ПИБ послодавца, а не на ЈМБГ запосленог. Неуплаћене доприносе накнадно извршило је и Министарство финансија из стечајне масе, што је био и повод да притужиоци од Пореске управе затраже повраћај више плаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.

Као разлог за одбијање њихових решења Пореска управа је навела да уплате нису евидентиране на ЈМБГ запосленог, те у пореском рачуноводству не постоји претплата. Управо супротно од инструкције коју су добили од РФ ПИО да доприносе уплаћају на ПИБ послодавца, утврдио је Заштитник грађана.

У циљу заштите људских права Заштитник грађана је упутио препоруке Пореској управи да се по службеној дужности обрати РФ ПИО са захтевом за доношење решења о утврђеном праву притужилаца на повраћај више плаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а РФ ПИО да поступи по захтеву Пореске управе. Потребно је да два органа успоставе механизам међусобне сарадње и предузму мере из своје надлежности ради спречавања сличних пропуста у раду организационих јединица у саставу тог органа, стоји измешу осталог у препорукама Заштитника грађана.