a

У Окружном затвору у Прокупљу лекар ће, у извештајима о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када та лица наводе или када околности указују да је према њима поступано насилно, уносити наводе лица о начину настанка повреда, детаљно описати констатоване повреде и исте фотографисати примењујући правила установљена Истанбулским протоколом и изнети своје мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда, наводи се у препорукама Заштитника грађана упућеним Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Прокупљу