a

Општинска управа општине Брус ни након поновљених захтева није доставила тражено изјашњење Заштитнику грађана. Овакво поступање општинске управе представља кршење обавезе сарадње са Заштитником грађана прописаних законом као и повреду принципа добре управе, а на штету права грађана, утврдио је Заштитник грађана.