a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање поступио је противно закону и принципима добре управе, јер приликом одлучивања о захтеву за остваривање права на инвалидску пензију није благовремено предузео одговарајуће активности како би прибавио потребне податке, већ је ову обавезу пребацио на притужиоца, утврдио је Заштитник грађана