a

Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање није поступила по налогу из пресуде Управног суда, јер приликом одлучивања о притужиочевом захтеву за остваривање права на инвалидску пензију није применила одговарајући законски основ и није правилно ценила основ престанка притужиочеве професионалне војне службе.

Поред тога, Фонд није благовременог одлучио о притужиочевом захтеву, будући да је прва одлука донета тек након 5 година, утврдио је Заштитник грађана.