a

Војно-медицинска академија Београд начинила је пропуст у раду на штету права грађана, односно пацијената, јер није обезбедила одговарајуће лекове које им је претходно, на основу конзилијарног мишљења три лекара те здравствене установе увела у терапију, што је у супротности са позитивним правним прописима и обавезама преузетим на основу закљученог уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање, утврдио је Заштитник грађана