a

Пореска управа, филијала Врање, започела поступак наплате пореза од притужиоца, а не поседује доказ о уредном уручењу донетог другостепеног решења или доказ да уручење није било могуће, утврдио је Заштитник грађана