a

Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе града Београда није испунио законом прописану обавезу сарадње са Заштитником грађана, јер ни на поновљене захтеве није доставио тражено изјашњење на конкретне околности и на тај начин онемогућио је утврђивање чињеница од значаја за поступак који је водио Заштитник грађана, утврдио је Заштитник грађана