a

Скупштина општине Лебане поступила је супротно изричитим законским одредбама, јер и након доношења пресуда Управног суда којима је враћен мандат притужиоцу, истом није омогућила да присуствује и учествује у раду Скупштине општине Лебане на седницама које су одржане током 2018. и 2019. године. На исти начин, Скупштина општине Лебане је ово право ускратила и осталим одборницима којима су одлукама Управног суда такође враћени мандати, утврдио је Заштитник грађана.