a

Министарство одбране начинило је пропуст на штету права притужиоца у поступку доношења одлуке о његовом праву на рад, јер приликом одлучивања у поновним поступцима у истој управној ствари није поступало по обавезујућим примедбама и правним схватањима из пресуда Управног суда и одлуке Уставног суда, утврдио је Заштитник грађана