a

Заштитник грађана упутио је препоруку Општој болници „Др Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина, наводећи да у будућем раду приликом радног ангажовања особља у здравственој установи, посебну пажњу посвети томе да на систематизованим радним местима запошљава кандидате који испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији послова.