a

Заштитник грађана препоручио је Комесаријату за избеглице и миграције (КИРС) да утврди разлоге због којих је дошло до пропуста у раду запослених и да у складу са утврђеним стањем предузме мере ради отклањања узрока пропуста и спречавања да се овакви пропусти убудуће понове. Начин на који се поступа са личним и другим исправама корисника ствара се ризик од повреде људских права избеглица и миграната, те стога упућује мишљење и препоруке КИРСу да изврши одговарајуће провере и у складу са њима предузме мере како би се успоставиле јасне процедуре и правила поступања у односу на ово питање, стоји у препоруци Заштитника грађана.