a

Уз ангажовање Заштитника грађана, Министарство правде је у сарадњи са Министарством финансија, упутило дописе председницима судова оних општина у којима се судије нису прихватале функције председника комисија за враћање земљишта, укључујући и Основни суд у Аранђеловцу који је надлежан за територију општина Аранђеловац, Рача и Топола, након чега су у многим општинама, по наводима Министарства правде, комисије образоване. Тако је у априлу 2019. године решењем надлежног министарства формирана и Комисија за враћање земљишта општине Топола, али иако је од њеног формирања протекло више од шест месеци, комисија још увек није предузела адекватне мере у циљу поступања по предметима притужилаца, од којих неки трају већ тридесет година, утврдио је Заштитник грађана.