a

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки није предузела све законом прописане мере у циљу спровођења јавне набавке услуге одржавања рачунарске опреме, што је за последицу имало неосновано дуго трајање поступка и повреду права притужиоца на закључење уговора о одржавању рачунарске опреме са наручиоцем, утврдио је Заштитник грађана