a

У раду Казнено-поправног завода у Панчеву Заштитник грађана је утврдио да су начињене незаконитости и неправилности у поступању према осуђеном лицу. Стога, КПЗ у Панчеву треба да обезбеди обуку свим запосленима о важећим прописима и стандардима у области права лица лишених слободе и забрани злостављања, а посебно правника, припадника Службе за обезбеђење, лекара и другог медицинског особља, стоји у препорукама Заштитника грађана