a

Министарство заштите животне средине није спровело одговарајући инспекцијски надзор по представкама притужиоца и осталих грађана града Смедерева којима је указано на буку и загађење ваздуха услед претовара сировина и готових производа на локацији Старе луке Смедерево, утврдио је Заштитник грађана.

Имајући у виду да се на локацији Старе луке Смедерево већ деценијама обавља претовар сировина и готових производа за потребе железаре, да се ова делатност обавља у самом језгру града, у близини стамбених објекатa и предшколске установе, те да грађани трпе буку и прашину, потребно је да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као носилац пројекта изградње индустријског железничког колосека, у сарадњи са другим релевантним институцијама, предузме све неопходне мере из своје надлежности како би се убрзали и у што скоријем року окончали започети радови, чиме ће се створити услови за коначно измештање опреме за претовар са локације Старе луке, наводи се између осталог у Препорукама са Мишљењем Заштитника грађана.