a

Извештаји и службене белешке припадника Службе обезбеђења Васпитно – поправног дома у Крушевцу о примени мера принуде према штићеницима су непотпуни и непрецизни, недостаје им опис детаља и чињеница чије навођење је неопходно за објективну оцену оправданости и правилности примене мере принуде употребе гумене палице. Оваквим поступањем у пракси се обесмишљава унутрашња контрола употребе мера принуде, а код штићеника ствара осећај правне несигурности и потпуно произвољне примене овлашћења којима располажу припадници Службе за обезбеђење, као и произвољног доношења одлука о томе да ли ће против припадника Службе за обезбеђење бити покренути дисциплински поступци због повреде радних обавеза и дужности, утврдио је Заштитник грађана.