a

Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка и Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка нису донеле одлуку по захтеву притужиље за исплату јубиларне награде за 40 година стажа, док Градско веће града Чачка није поступало по жалби притужиље због ћутања администрације, утврдио је Заштитник грађана