a

Градска управа града Зајечара својим решењем поништила је правоснажно решење о пријему притужиоца у радни однос и утврдила да му радни однос престаје ретроактивно, чиме је поступила супротно принципима добре управе и начелу правоснажности решења предвиђеном Законом о општем управном поступку, утврдио је Заштитник грађана и органу управе упутио Препоруку са мишљењем