a

Општина Осечина начинила је пропуст у раду, јер је код притужиље створила очекивање да ће јој исплатити накнаду за заузето земљиште након санације корита реке Јадар, утврдио је Заштитник грађана